Om Medlemskap

Om Medlemskap

REKOMENDATION FÖR MEDLEMMAR SOM BETALAR KYRKO MEDLEMSAVGIFT VIA SKATTEAVGIFT.

 

Medlemmar som har medgett uttag via skatteavgift erhåller samtliga kyrkliga tjänster avgiftsfritt. De tjänster som ingår i avgiften är följande:

 • Dop, namngivning (rshomo), konfirmation (dock ej faktiska kostnader eller utlägg) och Vigsel
 • Förlovning och eller välsignelse av ringar i kyrkan
 • Hembesök av alla former under jul, påsk eller annan högtid
 • Sista smörjelse, Qandelo, bikt och nattvard
 • Välsignelse vid födelse av barn eller ett boende
 • Besök i hem, vårdinrättning, sjukhus och kyrkogård
 • Begravnings och eller minnesgudstjänst, inkl lokal, kaffe och liknande
 • Utfärdande av intyg/attest

Medlemmar som via skatteuttag betalar sitt medlemskap behöver inte betala några som helst avgifter annat än vid insamling av kollekt eller andra frivilliga gåvor eller bidrag.

Medlemskapet är individuellt och gäller ej vuxna barn och eller make/maka som ej ingivit skatteavgift medlemskap.

Medlemskap sker genom ett samtycke som undertecknas av vederbörande och lämnas till respektive församlings styrelse för godkännande.

Medlem som önskar träda ur medlemskapet bör lämna sin utträdesansökan till sin respektive församling för godkännande.

Både registrering och utträde sker dock via centrala registret hos Ärkestiftet.

 

Rekommendation av avgifter för kyrkliga tjänster för medlemmar som inte ingår i skatteuppbörd systemet är följande:

 • Dop 2000 kr
 • Vigsel 5000 kr
 • Förlovning och rshomo (namngivelse) 1000 kr
 • Sista smörjelse (Qandelo) 1000 kr.
 • Begravnings och minnesgudstjänst 15000 kr.

Tjänster som inte ingår via medlemskap i skatteuppbörd systemet är följande:

 • Hyra av festvåning bokning av andra lokaler i samband med förlovning eller liknande Kyrkokör.
 • Inbjudna präster från andra församlingar vid olika ceremonier.

Ambitionen är att samtliga medlemmar betalar sina avgifter via skatteavgift systemet.

Medlem inom ärkestiftet tillhörande annan församling med skattemedgivande erhåller samtliga tjänster avgiftsfritt med undantag av vigsel, hyra av lokal för dop/förlovning och begravningsceremoni som betalas kontant alternativt interndebitering i samband med utförandet av kyrkliga tjänsterna.

Medlem i församling tillhörande Syrisk Ortodoxa Kyrkans Patriarkatets Ställföreträdarskap är likställd med medlem som ej ingivit skattemedgivande och betalar avgift för samtliga tjänster.

Vid önskan om betjäning i S:t Jacob församlingen krävs alltid medgivande från ursprungsförsamlingen genom beslut av präst och församlingsstyrelse. Utan medgivande erbjuds ej några tjänster.

Vill du bli medlem hos oss?