SOÄ-S

Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien

Kontakt Information

 

  St.Jacob katedral  |  Hantverksvägen 4A, 151 65 Södertälje. Bankgiro 303-4071

   +46 8-550 860 86

   info(at)soa-s.se

.

.

.

.

.

Hans Högvördighet Ärkebiskop Julius Abdulahad Shabo

 

Hans Högvördighet föddes som Abdulahad Gallo Shabo den 8 mars år 1951 i byn Qamishlo. Han växte upp i en familj där tron stod i centrum och uppfostrades i den syrisk-ortodoxa kyrkan. Vid sju års ålder började han i grundskolan, och på kvällarna och loven studerade han även vid sankta Maria-kyrkan i Qamishlo. Vid elva års ålder inledde han sina studier vid sankt Afrems teologiska seminarium, som vid den tiden låg i Zahle, Libanon – under ledning av den framlidna patriarken Hans Helighet Ignatius Jakob III (+1980).
Mellan år 1968 och 1971 fördjupade han sina studier i suryoyo, engelska och arabiska och tog även diplom i dessa. Under tiden som student på sankt Afrem-klostret, som nu hade flyttats till Atshane i Libanon, fick Abdulahad kännedom om klosterlivet och detta blev en del av hans liv. Detta ledde till att han kände ett kall till munklivet, och den 12 november år 1972 vigdes han till munk av den framlidna patriarken H.H. Jakob III i sankt Petrus och Paulus-katedralen i Beirut, Libanon.

Vidare fortsatte munk Abdulahad att verka som lärare i sankt Afrems teologiska seminarium fram till år 1975. På grund av krig och oroligheter tvingades H.H. Jakob III stänga ner klostret år 1977. Då munk Abdulahad inte kunde fortsätta att undervisa vid sankt Afrems seminarium kom han att bli H.H. Jakob IIIs sekreterare och vigdes den 6 mars år 1977 till munkpräst av Hans Helighet i den syrisk-ortodoxa kyrkan i Damaskus, Syrien.

Munk Abdulahad fortsatte sin roll som sekreterare för H.H. Jakob III fram till år 1980, då H.H. lämnade det livet på jorden. Vid det laget hade munken fått besked om att han hade blivit antagen vid Universitetet i Birmingham (Selly Oak Colleges). Dock kunde han inte påbörja sina studier eftersom han var tvungen att hjälpa vår framlidna patriark Hans Helighet Ignatius Zakka I Iwas (+2014) i sin nya ställning som patriark.

År 1981 kom munk Abdulahad att påbörja sina studier vid Universitetet i Birmingham. Studierna där fortsatte fram till år 1984. Munk Abdulahad fick ett diplom i studier om islam samt en masterexamen i kristen-muslimska relationer. Vidare fortsatte han studierna vid Universitetet i Durham där han fortsatte med orientaliska studier. Under tiden vid universitetet i Durham var han även personligt ombud för H.H. Zakka I för externa kontakter mellan den syrisk-ortodoxa kyrkan och den anglikanska kyrkan och det Brittiska kyrkorådet.

Efter att han avslutat sina studier återvände munken till Syrien där han av H.H. Zakka I utsågs till rektor över sankt Afrems teologiska seminarium som nu hade flyttats till Damaskus, Syrien.

Den 3 maj år 1987 vigdes munk Abdulahad till ärkebiskop över Sverige och övriga Skandinavien av H.H. Ignatius Zakka I Iwas. Som ärkebiskop fick Hans Högvördighet det faderliga namnet Julius. Vid ceremonin närvarade: Hans Högvördighet Athanasius Yeshu Samuel (den framlidna ärkebiskopen av USA och Kanada), Hans Högvördighet Kyrillos Jakob (lämnade sitt världsliga liv i Sverige), Hans Högvördighet Severius Jamil Hawa (ärkebiskop av Bagdad, Irak), Hans Högvördighet Theophilos George Saliba (ärkebiskop av Mount Lebanon, Libanon), Hans Högvördighet Philoxenos Yusuf Cetin (ärkebiskop av Istanbul, Turkiet).

Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet önskar vår biskop mor Julius Abdulahad Shabo lycka och framgång och ber att Gud ska stärka honom i hans arbete. Kyrkans ungdomar ber att Hans Högvördighet ska fortsätta tillfriskna för att leda de troende till vatten där de finner ro.

Vill du bli medlem hos oss?