Inledning

SOÄ-S

SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET AV SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN.

img

SOÄ-S

Inledning

Inledning

Kära bröder och systrar,

Med stor glädje introducerar vi på nytt hemsidan för det Syrisk-Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien.

Detta är ett stort steg för vår Syrisk-Ortodoxa kyrka i allmänhet, och för Syrisk-Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien i synnerhet. Att kommunicera med ärkestiftets församlingar och medlemmar genom den klassiska vägen som hittills har använts är inte längre så praktisk eller ändamålsenlig, då vi för närvarande har 25 medlemsorganisationer och  en ungdoms förbund samt  en stor medlemsskara som är spridda över hela landet. Dessutom skriver och talar vi många språk. Som församling och medlem har man svårt att följa de aktuella händelserna som sker i ärkestiftet och i andra församlingar, vilket resulterar i kommunikationsbrist.

Ändamålet är helt enkelt att via hemsidan göra ärkestiftet till ett forum för att kunna få svar på olika frågor och finna dokument med mera.

En annan aspekt är att kunna publicera aktuella händelser, religiösa högtider, olika predikan från församlingar, och på så sätt skapa ett forum för utveckling och upplysning om vår organisation, tro och traditioner.

Våra församlingar och vårt ungdomsförbund SOUF:s hemsida, samt andra hemsidor kommer att länkas till vår hemsida.

Genom er hjälp och goda råd kommer vi att fortsätta utveckla vår hemsida samt skapa  transpiration och öppenhet i vårt Syrisk-Ortodoxa Ärkestift.

 

Välmött,

 

Styrelsen för Syrisk-Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien.

Vår Kyrka

SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET AV SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN

En Kort Historia Om Oss

Syrisk-Ortodoxa kyrkan är en orientalisk ortodox kyrka med uppemot två och en halv miljoner medlemmar världen över. Patriarken, Hans Helighet Moran Mor Ignatios Afram II Karim är kyrkans överhuvud. Kyrkan har sina rötter i vad som kallas Antakia — i dagens södra Turkiet — och grundades år 37 efter Kristus av aposteln Petrus. Petrus blev också stadens första biskop. På grund av förföljelse och svåra omständigheter har det patriarkala sätet flyttats flera gånger. 1932 tvingades den dåvarande patriarken att flytta från Turkiet till Syrien där man i dag har sitt säte i Damaskus. Många av den Syrisk-ortodoxa kyrkans medlemmar finns i dag i Indien och härleder sitt ursprung till aposteln Tomas mission i Indien. Förutom Patriarken representeras kyrkan i Indien av Hans Salighet Mor Basselios Tomas .
På grund av förföljelse har många Syrisk-ortodoxa kristna från Mellanöstern emigrerat till Europa, Syd och Nordamerika och Australien. De första Syrisk-ortodoxa kom till Sverige år 1967, en grupp på tvåhundra personer från Libanon. Ärkestiftet av Skandinavien och England bildades 1974 i samband med invandringen av Suryoye (Assyrier och Syrianer)  och en biskop utsågs. Biskop Abdulahad Shabo efterträdde denne år 1987.  Stiftet delades i två geografiska delar år 1990 och Ärkestiftet för Sverige och övriga Skandinavien bildades under ledning av Julios Abdulahad Shabo. Sedan dess har han tjänat som biskop för ärkestiftet. 1996 uträttades ett nytt biskopsämbete som fick titeln Syrsik-Ortodoxa Ställföreträdarskap av Sverige med en ny vigd biskop. 2002 bildades ärkestiftets ungdomsorganisation Ungdomsinitiativet (som numera heter SOUF – Syrsik-Ortodoxa Ungdomsförbundet) som har cirka 3000 medlemmar fördelade i sexton lokalföreningar. Syrisk-ortodoxa ärkestiftet av Sverige och Skandinavien består av tjugofem lokala  församlingar  framförallt i Mellan och Sydsverige och man rapporterar omkring 26 000 registrerade medlemmar . En stor del av den Syrisk-ortodoxa kyrkans bekännare som befinner sig i norra Sverige är inte registrerade. Kyrkan är himmelriket på jorden enligt ortodox kristen tro. Himlen är inte bara något som finns efter döden. Genom liturgi, gudstjänst och bön stiger de troende in i himlen redan på jorden. Kyrkan är större än medlemsregistren och innefattar helgon, martyrer, profeter, apostlar och de troende som insomnat. Kyrkan lever genom jungfru Maria, Guds moders och helgonens förbön och kyrkan fullkomnas i Eukaristin, nattvarden. Den gudomliga liturgin som firas varje söndag i alla Syrisk-ortodoxa kyrkor är kyrkans mittpunkt. I liturgin som firas på en dialekt av det språk Jesus talade tar de troende emot Kristi kropp och blod och blir också Kristi kropp genom att ta emot varandra i gudstjänsten som bröder och systrar. Påsken är den största högtiden följt av firandet av Kristi födelse. Fasta förenat med gåvor till de fattiga och daglig bön är centrala delar av kyrkans liv.
Syrisk-ortodoxa ärkestiftets vision är att leva den frid och fred som uppfyller Kyrkan genom Kristus. Denna vision implementeras i de lokala församlingarna genom sociala aktiviteter för kyrkans medlemmar, unga som gamla. Syrisk-ortodoxa ärkestiftet ser sig  som en del av det demokratiska öppna samhället och strävar efter respekt för mänskliga rättigheter där alla tar ett aktivt ansvar genom engagemang i det civila samhället. Ärkestiftet  dessutom strävar   att skapa goda relationer till andra kristna samfund och organisationer  i Sverige som bygger på ömsesidig respekt,  förståelse och  god vilja.

Vanliga Frågor

Hur kan jag gå med i kyrkan?

Genom dopet blir man medlem i Syrisk-Ortodoxa Kyrkan. Man kan registrera familjen i den församlingen som ligger närmast eller i annan församling hörande Syrisk-Ortodoxa Kyrkan i Sverige. Läs mer

Var ligger kyrkan?

Vi har 25 församlingar som är geografisk utspridda i hela Sverige.  Läs mer

Vad är kyrkans söndagsgudstjänst?

Kyrkan har nattvard varje söndag, högtider, helgondagar mm enligt den Syrisk-Ortodoxa traditionen.  Läs mer

Hur kan jag stödja kyrkan?

Man kan stödja kyrkan genom medlemskap, gåvor, donationer mm. Läs mer

Styrelse

  • 2016

    Styrelse

    Aydin Zettechelme, Zeki Bisso, Edward Istaifo, Suleyman Debaso, Suheil Gorkis,George Touma, Shirki Jamin, Issa Habil, Polin Shakho, Fadi Yakob, Issa Issa, Ninos Gevriye Suppleanter: Semun Sherro, Augin Barsom

Våra Kyrkor i Sverige

Vill du bli medlem hos oss?