VEM ÄR RELIGIONERNA FÖR.

Det har alltid funnits konflikter, motsättningar, mord  mm sedan jordens skapelse. Dessa läser vi i olika religiösa böcker och inte minst genom vår iakttagelse av forna fynd, historia mm. Gud skapade världen och människan och de obegränsade möjligheterna till mänsklighetens fortlevnad och frihet. Den frihet som skapades var dock inte helt obegränsad. Ty en obegränsad frihet skulle så småningom leda till att begränsa de övriga medmänniskors frihet och förtrycka dem. Att förvarna Adam om att inte äta från äppelträdet var ett prov för människan i vilken grad denna skulle respektera guds budskap om frihet.

Fram till födseln av de stora religionerna har det förekommit många tro och religioner i mänsklighetens historia. Ty människan har redan från början insett behovet att tro på en mäktig skapare vilken har symboliserats av  sol, måne, flod, åska mm d v s de pagana  tro. Folk och länder har utkämpat krig, förödelser under sina respektive guds namn vilken vi idag  upplever det som en tragedi i mänsklighetens historia.

I och med de stora religionernas födelse, nämligen Judendom, Kristendom och Islam samt övriga världsliga religioner såsom Hinduism, Buddism mm borde det banas vägen för mer fred, frihet, medmänsklighet och demokrati inom samma religion och de övriga religioner emellan. Ty guds budskap för människan var fortfarande en och detsamma. Dock det som mänskligheten har åskådat är krig och elände i religionens namn d v s att kunna bevisa vilken eller vilka religioner som var överlägsna. Historien har visat att de verkliga anledningar till konflikter av religiös karakter har alltid sin grund i ekonomin. Dock religiösa aspekter har varit en förevändning för att förheliga konflikter och krig. Detta har förekommit inom en och samma religion, en och samma kyrka samt olika religioner emellan och pågår än idag i många länder inte minst i mellanöstern där de tre stora religionerna var födda.

Vår Syrisk Ortodoxa Kyrka har under sitt långa liv upplevt både interna och externa förtryck, förföljelse mm och har en stor erfarenhet av dessa. Den ortodoxa sanna linjen , oavsett vilken etniska eller religiösa övertygelse man har pekar på  fred, frihet, medmänsklighet och respekt för varandra. Såsom Jesus sade” behandla de andra som du skulle vilja bli behandlad” eller den som inte har syndat får kasta första sten”.

Vi förkastar allt psykisk och fysisk våld som utövas under religionernas förtecken var än den sker, hur än den sker och av vilka än det utövas. Vi utmanar till fred, frihet, guds kärlek och medmänsklighet.

Emanuel Poli