SYRISK ORTODOXA KYRKANS SYN PÅ SJUKDOM, DÖENDE, DÖD, BEGRAVNING och CEREMONIERNA I SAMBAND MED DEM.

1) SJUKDOM
2) MÄNNISKAN INFÖR SISTA SKEDE.
3) ANHÖRIGAS REAKTION
4) MÄNNISKAN VID DÖDEN
5) ANHÖRIGAS UPPGIFT OCH BETEENDEN EFTER DÖDEN
6) CEREMONIERNA I SAMBAND MED DÖDEN
7) KULTUR & TRADITIONEN EFTER DÖDEN
8) KYRKANS UPPGIFT I SAMBAND MED ALLT DETTA.
9) RESURS PERSONER.
10) FRÅGOR…

SYRISK ORTODOXA KYRKANS SYN PÅ SJUKDOM, DÖENDE, DÖD och BEGRAVNING MM.

1) MÄNNISKAN INFÖR SISTA SKEDE.
2) ANHÖRIGAS REAKTION
3) SJUKAS SMÖRJELSE SOM SAKRAMENT OCH DESS BETYDELSE.
4) MÄNNISKAN VID DÖDEN
5) ANHÖRIGAS REAKTION EFTER DÖDEN
c) Kondilationer
d) Förberedelserna efter döden.
e) Anhörigas hjälp; mat etc.

6) CEREMONIERNA I SAMBAND MED DÖDEN
i) Begravningen
j) Mat till samtliga gäster och anhöriga.
k) Första söndagen.
l) Bröd och kaffe till allmänheten.
Mat till samtliga gäster och anhöriga.
m) 3.e dagen
n) 15.e dagen
o) 40.e dagen
p) 1 års dagen
q) Bidrag till kyrkan och fattiga vid varje tillfälle.
r) Mat till fattiga 1ggr/dag i 1 år för dödas själ.
s) Bidrag i övriga helgdagarna.
t) Annandag påsk

7) KULTUR & TRADITION EFTER DÖDEN
Korta muntliga betraktelser ang. döden och tron.
Kondilationer, allmändeltagande, mat, samtal…
Bidrag till kyrkor, organisationer, institutioner och fattiga.
(Försörjning av fattiga)
8) KYRKANS UPPGIFT I SAMBAND MED ALLT DETTA.
k) Prästen besöker patienten på sjukhuset eller hemma.
l) Prästen sörjer familjmedlemmarna med bibliska ord.
m) Prästen ger sista smörjelsen till den döde i sjukhuskapellet.
n) Prästen är med familj och anhöriga under kondilationstiden.
o) Prästen välsignar maten.
p) Prästen är med familjen hela begravningsdag.
q) Prästen är med familj och anhöriga under första söndagen efter begravningen.
r) Prästen är med familjen under alla minnesdagar.
s) Prästen besöker familjen då och då för att sörja familjemedlemmarna och ge dem sitt stöd både religiöst och socialt.