Guds tempel – om kyrkans syn på droger och narkotika.

Hur ser den syrisk-ortodoxa kyrkan på droger, på ämnen som skadar människan?

På grund av syndafallet och människans synder var hon inte längre värdig att ta emot Gud i sitt inre. I Moses lag framgår därför tydliga instruktioner på tempelbygget, altaren och viktiga detaljer för Guds allra heligaste, alltså den plats där Gud kom att befinna sig bland människan (2 mos). Prästerna och profeterna blev medlare mellan Gud och människa, och hon behövde nu leva syndfritt så gott det gick i enlighet med lagen. När Gud Jesus inkarnerades och själv nedsteg till jorden, född inte i finaste slott, utan i ett stall, var hans syfte att en gång för alla fullfölja lagen och gå i döden för människan. På korset när Kristus tog sitt sista andetag, när han tog på sig hela världens synder, revs förlåten i templet i ett stort jordskalv (Matt 27:51). Varför revs förlåten, kan man fråga sig själv? Jo, förlåten som var den allra heligaste platsen, där Guds närvaro fanns, revs för att visa att nu är Gud inte längre i templet, utan i varje troende människas inre. Därför blir människan ett Guds tempel som ska vördas och tas om hand. Paulus den salige skriver: ”Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni.” (1 Kor 3:16-18)

I denna teologiska förankring har den syrisk-ortodoxa kyrkan dragit en slutsats att alla yttre ämnen som skadar kroppen innebär synd. Detta inkluderar alla typer av droger, då forskning har påvisat att kroppen tar till skada. Kyrkan arbetar för att motverka detta bland sina medlemmar och uppmuntrar dessa att leva, inte i köttet, utan i anden. Vi avslutar denna artikel med Paulus den saliges ord: ”Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid” (Rom 8:6)

Skriven av: Robert Ablahad/ Ungdomsinitiativet