Rekomendation för medlemmar som betalar kyrko medlemsavgift via skattesystemet

Medlemmar som ingivit skatteavdrag erhåller samtliga kyrkliga tjänster avgiftsfritt. De tjänster som ingår i avgiften är följande:

 • Dop, namngivning (rshomo), konfirmation (dock ej faktiska kostnader eller utlägg)
 • Vigsel
 • Förlovning och eller välsignelse av ringar i kyrkan
 • Hembesök i samband med alla former av hembesök, inkl besök under jul, påsk eller annan högtid
 • Sista smörjelse, Qandelo, bikt och nattvard
 • Välsignelse vid födelse av barn eller hem
 • Besök i hem, vårdinrättning eller sjukhus och kyrkogård
 • Begravnings och eller minnesgudstjänst, inkl lokal, kaffe och liknande
 • Utfärdande av intyg/attest

 

Skatteinbetalande medlemmar behöver inte erlägga några som helst avgifter annat än vid insamling av kollekt eller andra frivilliga gåvor eller bidrag

Medlemskapet är individuellt och gäller ej vuxna barn och eller make/maka som ej ingivit skattemedlemskap

Tjänster som inte ingår i avgiftssystemet är: 

 • hyra av festvåning bokning av andra lokaler i samband med förlovning eller liknande
 • Kyrkokör
 • Inbjudna präster från andra församlingar vid olika ceremonier

Ambitionen är att samtliga medlemmar betalar sina avgifter via skattesystemet. Om man trots allt väljer att betala sin avgift kontant eller i samband med utförandet av kyrkliga tjänster gäller följande:

 • Dop 2000 skr
 • Förlovning, och rshomo 1000 skr
 • Vigsel 5000 skr
 • Sista smörjelse, Qandelo 1000 skr
 • Välsignelse vid födelse av barn, namngivning och hembesök i hem 500 skr
 • Begravnings och minnesgudstjänst 15 000 skr

Medlem inom ärkestiftet men tillhörande annan församling med skattemedgivande erhåller samtliga tjänster avgiftsfritt med undantag av vigsel , hyra av lokal för dop/förlovning och begravningsceremoni/alt interndebitering.

Medlem i församling tillhörande Syrisk Ortodoxa Kyrkans Patriarkatets Ställföreträdarskap är likställd med medlem som ej ingivit skattemedgivande och betalar avgift för samtliga tjänster.

Vid önskan om betjäning i S:t Jacob församlingen krävs alltid medgivande från ursprungsförsamlingen genom beslut av präst och församlingsstyrelse. Utan medgivande erbjuds ej några tjänster.