Kontakt

Syriska Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien.

Adress:
Hantverksv. 4A
151 65 Södertälje

Pg. 474814-1
Tel: 073-6250452
info@soa-s.se

Org.Nr: 252004-1233