INLEDNING

Kära bröder och systrar,

Med stor glädje introducerar vi hemsidan för det Syrisk-Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien.

Detta är ett stort steg för vår Syrisk-Ortodoxa kyrka i allmänhet, och i synnerhet för Syrisk-Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige. Att kommunicera med ärkestiftets församlingar och medlemmar genom den klassiska vägen som hittills har använts är inte längre så praktisk eller ändamålsenlig, då vi har 24 medlemsorganisationer och en stor medlemsskara som är spridd över hela landet. Dessutom skriver och talar vi många språk. Som församling och medlem har man svårt att följa de aktuella händelserna som sker i ärkestiftet och i andra församlingar, vilket resulterar i kommunikationsbrist.

Ändamålet är helt enkelt att via hemsidan göra ärkestiftet till ett kansli för att kunna få svar på olika frågor och finna dokument med mera.

En annan aspekt är att kunna publicera aktuella händelser, religiösa högtider, olika predikan från församlingar och medlemmar till församlingar, och på så sätt skapa ett forum för utveckling och upplysning om vår tro och traditioner.

Våra församlingars och vårt ungdomsförbund SOUF:s hemsida, samt andra hemsidor kommer att länkas till vår hemsida.

Genom er hjälp och goda råd kommer vi att fortsätta utveckla vår hemsida samt skapa en transpiration och öppenhet i vårt Syrisk-Ortodoxa Ärkestift.

Välmött,

Styrelsen för Syrisk-Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien.