Kassör- och sekreterarkurser hösten 2015

Under hösten 2015 kommer SST och Studieförbundet Ibn Rushd att anordna kurser
för kassörer och sekreterare verksamma inom trossamfunden och deras lokala föreningar
och församlingar. Kurserna, som är kostnadsfria, kommer att två helger:

Sekreterarkurs i Stockholm 17 oktober kl 9 –16
Sekreterarkurs i Göteborg 21 november kl 9 –16

Kassörskurs Stockholm 18 oktober kl 9 –16
Kassörskurs Göteborg 22 november kl 9 –16

Sekreterarkurs innehåller: att vara förtroendevald, skriva protokoll, arkivering, stadgar, medlemsregistrering, mötesdemokrati, administrativa rutiner, skriva verksamhetsberättelse
Kassörskurs innehåller: enkla ekonomiska begrepp, årsredovisning, bokslut, bokföring, resultatrapport, balansrapport

Inbjudan med anmälningsblankett kommer att skickas ut i augusti men vi vill gärna att ni sprider denna information redan nu så att era medlemsföreringar/församlingar redan nu kan planera att vara med.

Intresseanmälan kan göras till : max.stockman@sst.a.se eller ring 08-453 68 70. Plats meddelas i inbjudan.

Med vänlig hälsning

Max Stockman