VEM ÄR RELIGIONERNA FÖR?

Det har alltid funnits konflikter, motsättningar, mord mm sedan jordens skapelse. Dessa läser vi i olika religiösa böcker och inte minst genom vår iakttagelse av forna fynd, historia mm. Gud skapade världen och människan och de obegränsade möjligheterna till mänsklighetens fortlevnad och frihet. Den frihet som skapades var dock inte helt obegränsad. Ty en obegränsad frihet skulle så Continue reading VEM ÄR RELIGIONERNA FÖR?